Жаңа сын-қатерлер: бизнес, Интернет және адам құқықтары

Адам құқықтарының классикалық тұжырымдамасы тек адам мен мемлекет арасында туындайтын тік қатынастарды қарастырады. Сонымен бірге, бизнес өмірдің көптеген салаларына әсерін едәуір арттырды және экономиканың жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік секторға қызмет көрсету, бүкіл әлемдегі адамдарды біріктіретін өнімдер мен платформалар құру сияқты мемлекеттік функцияларды ішінара қабылдайды. Сондықтан халықаралық деңгейде Біріккен Ұлттар Ұйымы (бұдан әрі – БҰҰ) желісі бойынша адам құқықтары жөніндегі міндеттемелер бизнеске де қолданылуы тиіс деген мәселе көтерілді.

Цифрлы құқықтар саласындағы жаңа қоңыраулардың ерекшелігі - Интернетте өз қызметтерін пайдаланушылар үшін өз ережелерін қалыптастыратын ірі халықаралық IT-корпорациялар басым. Әлемдік цифрлы ортадағы мемлекеттің күші айтарлықтай шектеулі, өйткені елдер мен олардың ресми өкілдері өздері пайдаланушылар болып табылады және олар көбінесе бірдей жалпы ережелерге бағынады.

Цифрлы құқықтар тұрғысынан  адам құқықтарының толық жиынтығы туралы мәлімделуде, мысалы:

 • ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым  операторлары арқылы дүниежүзілік Интернет желісіне қол жеткізу (ҚР цифрлы даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі Бұйрығының 3-бап, 3-тармағын қараңыз);
 • іздеу жүйелері, браузерлер, әлеуметтік желілер, сайттар, блог-платформалар, мессенджерлер арқылы ақпаратқа қол жеткізу және тарату, сөз бен пікір білдіру бостандығы;
 • киберқауіпсіздік саласындағы өнімдер (антивирустар, анонимділікті қамтамасыз ету сервистері, пароль менеджерлері арқылы құпиялылық және дербес деректерді қорғау құқығы);
 • ресми цифрлы мемлекеттік ресурстар, электрондық демократия және қатысу жүйелері арқылы мемлекет істерін басқаруға қатысу құқығы.

Серверлер физикалық тұрғыдан бүкіл әлемде орналасқандықтан, оны желілік (цифрлы) сәйкестендіруді сақтауды таңдау еркіндігі бар деп санап,тіпті қозғалыс еркіндігі туралы айтуға болады.

Кәсіпкерлік пен адам құқықтарын реттейтін халықаралық стандарттар

Бизнес пен адам құқықтарын реттейтін алғашқы құжаттардың бірі корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы ірі бастама болып табылатын 2000 жылғы 26 шілдедегі  «БҰҰ Жаһандық шарты» (бұдан әрі – Шарт) болып саналады (қазіргі уақытта бастамаға әлемнің 160 елінен 12 000-нан астам компания қосылды). Ол адам құқықтары, еңбек қатынастары, қоршаған ортаны қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті қамтитын 10 негізгі қағидаттан тұрады. Алғашқы екі қағида  «іскерлік орта Халықаралық деңгейде жарияланған адам құқықтарын қорғауды қолдауы және құрметтеуі керек» және «адам құқықтарының бұзылуына қатыспауы керек» деп жариялайды. Келісім - шарт аясында бизнес және адам құқықтары бойынша нұсқаулықтар, саясаттар және білім беру материалдары әзірленіп, таратылады.

The Ten Principles | UN Global Compact
The Ten Principles of the UN Global Compact take into account the fundamental responsibilities of business in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption.

2003 жылғы 12 желтоқсанда  «Ақпараттық қоғамды құру қағидаттарының декларациясы – жаңа мыңжылдықтағы жаһандық міндет»  қабылданды, онда 48-бапта «Интернет жаһандық ауқымдағы жария ресурсқа айналып, оны пайдалануды басқару ақпараттық қоғамның күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі болуға тиіс.Интернетті халықаралық деңгейде пайдалануды басқаруды мемлекеттік басқару органдарының, жеке сектордың, азаматтық қоғамның және халықаралық ұйымдардың толық ауқымды қатысуымен көпжақты, ашық және демократиялық негізде жүзеге асыру қажет. Бұл басқару ресурстардың әділ бөлінуін қамтамасыздығы, барлығына қол жеткізуге ықпал етуі, көптілділікті ескере отырып, интернеттің тұрақты және қауіпсіз жұмыс істеуіне кепілдік беруі керек».

2008 жылғы 7 сәуірде БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесі (бұдан әрі – БҰҰ АҚК) «Адам құқықтарын қорғау, сақтау және қорғау құралдары туралы негіздемелік тұжырымдаманы» (бұдан әрі-Тұжырымдама) мақұлдады, ол БҰҰ-ның Адам құқықтары және трансұлттық корпорациялар мен басқа да кәсіпорындар туралы арнайы өкілінің баяндамасында ұсынылды. Тұжырымдама үш негізгі қағидатқа негізделді:

 • мемлекеттің үшінші тарапының, оның ішінде бизнес өкілдерінің адам құқықтарын бұзуын болдырмау міндеті;
 • адам құқықтарын сақтаудағы корпоративтік жауапкершілік;
 • адам құқықтарын бұзу құрбандарына сот және соттан тыс қорғаудың тиімді құралдарына қол жеткізу қажеттілігі.

Бұдан кейін 2011 жылғы 16 маусымда БҰҰ АҚК қабылдаған «Адам құқықтары аспектісіндегі кәсіпкерлік қызметтің басшылық қағидаттары» (бұдан әрі – Басшылық қағидаттары) әзірленді. Басшылық қағидаттары адам құқықтары саласындағы халықаралық құжаттарға негізделген; негізгі идеялардың бірі мемлекеттерді  «корпорациялардың жауапкершілігін арттыру және көтермелеу және кәсіпкерлік қызметпен байланысты адам құқықтарын бұзу құрбандары үшін құқықтық қорғау құралдарына қол жеткізуді кеңейту мақсатында тиісті шаралар қабылдауға  шақыру» болып табылады.

Басшылық қағидаттар шеңберінде одан әрі жүйелі жұмыс істеу үшін адам құқықтары және трансұлттық корпорациялар мен басқа да кәсіпорындар туралы мәселе жөніндегі Жұмыс тобы (бұдан әрі – Жұмыс тобы) құрылды, ол үш жылға сайланатын бес тәуелсіз сарапшыдан тұрады. 2020 жылғы 17 шілдеде БҰҰ АҚК жаңа қарар қабылдады және жұмыс тобының мандатын 2023 жылға дейін жаңартты, бұл «адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын көтермелеу және қорғау үшін басты жауапкершілік мемлекет міндетінде» , ал «трансұлттық корпорациялар мен басқа да кәсіпорындар адам құқықтарын құрметтеуге міндетті» деп атап өтті. Құжатта COVID-19 пандемиясы аясында Басшылық қағидаттарының өзектілігі және дағдарыс пен тұрақты қалпына келтіру кезеңінде үкіметтердің бизнесті жауапкершілікке тартуы қажеттілігі ерекше атап көрсетілді.

2014 жылдан бастап БҰҰ АҚК бизнес және адам құқықтары саласында халықаралық міндеттеуші шарт жасау бойынша белсенді жұмысты бастады. 2020 жылғы 6 Тамызда 24 баптан тұратын осы құжаттың екінші жобасы талқылауға ұсынылды.

Бизнесті және адам құқықтарын реттейтін ұлттық құқық нормалары

Қазақстанда бизнестің адам құқығы саласындағы міндеттемелері бойынша мамандандырылған нормативтік құқықтық актілер (бұдан әрі - НҚА) жоқ, бірақ мемлекет адам құқықтары саласындағы халықаралық құжаттарды қабылдайды. Адам құқықтарымен тікелей немесе жанама байланысты, әсіресе цифрландыру және жаңа технологиялар саласында кәсіпкерлік қызметті реттейтін ұлттық нормалар бар. 2020 жылғы аралас салаларда келесі өзгерістерді атап өтуге болады:

 • Дербес деректер және оларды қорғау туралы заң (соңғы өзгерістер 2021 жылғы 2 қаңтарда қабылданды), ол барлық субъектілер, оның ішінде коммерциялық ұйымдар тарапынан құпиялылық пен дербес деректерді қорғауға бағытталған.
 • 2020 жылғы 25 маусымдағы цифрлық технологияларды реттеу мәселелері жөніндегі заң, ол қоса беріліп отырған тұжырымдамамен бірге жаңа ұғымдық аппаратты енгізеді және дербес деректерді қорғау (жеке сектордың атына тексерулерді жүзеге асыра алатын және шағымдарға ден қоя алатын уәкілетті орган құру), биометриялық аутентификация (биометриялық деректер базасын жинау және олардың негізінде қызметтер көрсету), ұлттық бейнемониторинг жүйесі (бірыңғай бейнебақылау жүйесіне және жеке бейнебақылау жүйелеріне біріктіру), қауіпсіздік сертификаты (кез келген интернет-сервистер мен қызметтерге қолжетімділікті шектеу), жасанды зердені пайдалану (электрондық цифрлы қолтаңбаны ауыстыру мүмкіндігі, адамның биометриялық талдауы, банк саласындағы пайдаланушы деректерінің талдамасы) және Заттар интернеті (мемлекеттік қызметтер көрсету және «интернет барлығы үшін» бірыңғай экожүйесін құру). Осы заң шеңберінде заңға тәуелді актілер, мысалы, ҚР цифрлы даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің (бұдан әрі – ЦДИАӨМ) 2020 жылғы 21 қазандағы  «Дербес деректерді жинау, өңдеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2020 жылғы 27 қазандағы «Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы қабылданды.
 • Ақпараттандыру туралы Заң 2015 жылғы 24 қарашадағы (2020 жылғы 1 қаңтарда, 25 Маусымда, 16 және 30 желтоқсанда өзгерді) электрондық ақпараттық ресурстар, бағдарламалық қамтамасыз ету, интернет-ресурстар және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым мәселелерінің үлкен спектріне қатысты.
 • Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2018 жылғы 13 наурыздағы бұйрығы (2020 ж. 28 қыркүйекте жаңартылған) «.kz» және/немесе «.кaз» тіркелген домендері бар интернет-ресурстарды Қазақстан аумағында міндетті түрде физикалық орналастыруға қатысты. 2020 жылдың 20 желтоқсанында веб-сайт иелеріне ҚР ЦДИАӨМ Ақпараттық қауіпсіздік комитетінен 2021 жылдың 1 ақпанына дейін жағдайды нормаға сәйкес келтіруді талап еткен хат жіберілді.
 • ҚР Үкіметінің 2020 жылғы 21 ақпандағы қаулысымен заңнамаға шетелдік цифрлы компанияларға 12% мөлшерінде қосылған құн салығын (ҚҚС) таратуды көздейтін түзетулер ұсынылады. Түзетулер 2020 жылдың 10 желтоқсанында қабылданды.«Google салығы» цифрлы өнімдер мен қызметтерге (бағдарламалық жасақтама, музыка, ойындар, мәліметтер базасы, электронды кітаптар, маркетинг және жарнама қызметтері және т.б.) қолданылады.

Қазақстанда 2020 жылға арналған бизнес және адам құқықтары жөніндегі ереже

Бизнес және адам құқықтары, әсіресе цифрлы құқықтар тақырыбы 2020 жылы Қазақстанда жеке көтерілген жоқ.

ҚР ЦДИАӨМ деректеріне сәйкес, 2020 жылғы сәуір айының соңында     «[елдегі] интернетті пайдаланушылар саны 18 миллион адамның жалпы халқының 84,2% - ын құрайды» .

Қазақстандағы интернет қызметінің тарифтері ең арзан тарифтер қатарына жатады — А. Жұмағалиев
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы

DataReportal халықаралық порталының деректері бойынша 2020 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстанда 14,73 миллион (18 миллион адам халқының 81,8%) интернет-пайдаланушылар болды, оның ішінде 9,5 миллион (интернет-пайдаланушылар санының 64,5%) әлеуметтік желілерді пайдаланады.

Digital 2020: Kazakhstan — DataReportal – Global Digital Insights
<p>DataReportal offers hundreds of free reports packed with data, insights, and trends to help you make more informed decisions.</p>

Статистика бойынша ел халқының көп бөлігі Интернет пен әлеуметтік желілерді пайдаланады деген тұжырымда. Цифрлы ортада болу және күн сайын әртүрлі цифрлы қызметтерді пайдалану, IT-компаниялардың өнімдері арқылы ақпарат алу және алмасу арқылы әркім адам құқықтарының әртүрлі бұзылуларына тап болуы мүмкін.

Мемлекеттік цифрландыру саласындағы жұмыстар негізінен «Зерде» Ұлттық холдингі, «Цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне қарасты АҚ «Ұлттық ақпараттық технологиялар», Электрондық үкіметтің «E-gov» мемлекеттік ресурстары арқылы жүзеге асырылады және т.б. IT-технологиялармен байланысты, бірақ жеке бизнес күн тәртібінсіз және цифрлы құқықсыз жалпы мәселелер талқыланатын басқа да алаңдар бар. Мысалы, 2020 жылғы 19 қарашада «Жаһандық цифрлы әріптестіктің тұрақты дамуы: Anti-COVID-19» тақырыбы бойынша жиналыс өткізген, Қазақстанды цифрландыру жөніндегі Халықаралық сараптамалық кеңес және елорда әкімдігіне қарасты IT-кеңес жұмыс істейді.

Пандемия уақытында төтенше жағдай кезінде әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыруға қатысты мәселелер көптеген жанжалдарды тудырды. Цифрлы құқықтар тұрғысынан бұл жағдайды әлеуметтік қауіпсіздік құқығының мысалы ретінде қарастыруға болады. Әлеуметтік төлемдерге өтінімдер арнайы сайт, «E-gov» және Telegram боттары арқылы қабылданды, ал халықты ақпараттандыру және төлемдердің өздері бизнестің қолдауымен жүзеге асырылды: мысалы, Kaspi.kz банктің цифрлы қызметтері белсенді қолданылды.

Қазақстан билігі құпиялылық және Ақпаратқа қол жеткізу мәселелерінде халықаралық IT-корпорациялармен үнемі өзара іс-әрекетте. Көбінесе өзара әрекеттесу мазмұнды Желіден шығару туралы сұраулармен шектеледі:

 • Google компаниясы «Cервистер мен деректердің қолжетімділігі туралы  есепті» тұрақты түрде жаңартып отырады, онда бүкіл әлемнің мемлекеттік органдары тарапынан пайдаланушылық деректердің сұратуларына қатысты жағдай сипатталады. 2020 жылға сұрау салу бойынша деректер жоқ, бірақ Қазақстан 2014 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі кезеңде барлығы 16 аккаунтқа қатысты 8 сұрау жіберді. Олардың ешқайсысы қанағаттанған жоқ.
 • Сондай-ақ, Google есепті мазмұнды жою сұрауларын қамтиды. 2020 жылғы 1 қаңтардан 30 маусымға дейін Қазақстаннан 4 925 бірлік контентті жоюға 47 сұрау жіберілді, олардың барлығы Youtube видеохостингінде. 95,7% жағдайында (4 715 бірлік) жоюдан бас тартылды, 3,8% (мазмұнның 188 бірлігі ) ережелерді бұзғаны үшін жойылды, 0,4% (мазмұнның 18 бірлігі ) пайдаланушылардың өздері алып тастады. Мұндай сұраныстардың жіктелуі ерекше назар аудартады: ұлттық қауіпсіздік - 24 (51%), мемлекеттік қызметкерлерді сынау - 20 (43%), суицидті насихаттау - 2 (4%), алаяқтық - 1 (2%).
Google Transparency Report
 • 2020 жылғы желтоқсанда «Киберқауіпсіздік – Нұр-сұлтан-2020» оқу-жаттығуы кезінде халықаралық сервистерге қолжетімділікті бұғаттаған қауіпсіздік сертификаты қайта пайдаланылды. Трафикті ұстап алу және шифрлау мүмкіндігіне байланысты сертификатты Apple, Google, Microsoft және Mozilla сияқты ірі компаниялар бұғаттады.

Қорытындылар мен ұсыныстар

Жаңа технологиялар мен цифрландырудың қарқынды өсуі жағдайында ережелер мен практиканы халықаралық стандарттарды сақтау призмасы арқылы қатар енгізу және жетілдіру қажет. Цифрлы ортаның ерекшеліктеріне байланысты тәуекелдер жан-жақты және жаһандық болып табылып, тым кеш анықталуы мүмкін және уақтылы түзетілмейді. Бизнес адам құқығын сақтаудағы маңызды ойыншылардың бірі ретінде әлі анықталған жоқ және коммерциялық мүдделерді басшылыққа алады, ал мемлекет жауапкершілікті бұлдыратып, кәсіпкерлерге өз міндеттемелерін жүктей алмайды.

Цифрлы ортада бизнес және адам құқықтары саласында одан әрі тұрақты даму үшін мынадай қадамдар жасау ұсынылады:

 1. Мемлекет негізгі тараптардың – мемлекеттік органдардың, ақпараттық технологиялар саласындағы бизнестің, азаматтық қоғамның күш-жігерін шоғырландыруды қамтамасыз етуге баса назар аудара отырып, цифрлы ортада адам құқықтары саласындағы стратегиялық әріптестік жөніндегі тұжырымдаманы әзірлеп, қабылдауы қажет.
 2. Цифрландыру және киберқауіпсіздік салаларындағы заңнама мен мемлекеттік бағдарламаларға цифрлы құқықтарды сақтау және оларды іске асырудағы бизнестің рөлі тұрғысынан аудит жүргізу.
 3. Барлық мүдделі тараптардың (стейкхолдерлердің) ұстанымдарын ескере отырып, ел ішінде бизнеспен және азаматтық қоғаммен ұлттық және жергілікті консультациялар жүргізу; цифрлы құқықтарды сақтау саласындағы заңнамаға және ұлттық жоспарға бейіндік түзетулер әзірлеуді бастау.
 4. Бизнес және адам құқықтары жөніндегі халықаралық шартты әзірлеуге және талқылауға қосылу (үкіметаралық жұмыс тобы ашық).
 5. Халықаралық IT-корпорациялармен байланыс және өзара қарым-қатынас стратегиясын әзірлеу.
 6. Цифрлы құқықтар тұрғысынан бизнес пен адам құқықтарының күн тәртібін қолданыстағы диалогтық алаңдар, мемлекеттік бағдарламалар мен тұжырымдамалар шеңберіне қосу.
 7. Қазақстанның құқық қорғау қоғамдастығымен әріптестікте бизнес арасында Жаһандық шартты, басқарушылық қағидаттарды, саясатты және БҰҰ-ның басқа да материалдарын ілгерілету.
 8. IT-компаниялар үшін, әсіресе квазимемлекеттік секторда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік және мемлекеттік тапсырыс жобаларында цифрлы құқықтар жөніндегі ұлттық саясатты әзірлеу және бейімдеу.

Аубакиров Арсен

Жоба үйлестірушісі. Құқық қорғаушылардың жаңа буын коалициясының үйлестірушісі, "Human Rights Consulting Group" ҚҚ директоры