Анна Гусарова

Орталық Азия Стратегиялық зерттеулер институтының директоры. Лондон Корольдік колледжінің ғалымы. Джордж К. Маршалл атындағы қауіпсіздік саласындағы еуропалық зерттеу орталығының Адъюнкт-профессоры

  • 1 мақала