Цифрлық құпиялылық tag feature image

Цифрлық құпиялылық

24 мақалалар
Дербес деректерді белгілі бір немесе анықталатын жеке тұлға (деректер субъектісі) туралы кез келген ақпарат ретінде айқындау әдетке айналған. Адам құқықтары мазмұнында дербес деректерді қорғау ақпаратты автоматтандырылған өңдеу кезінде жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқығының (құпиялылық құқығының) кепілі ретінде қарастырылады.
Желідегі анонимділік: артықшылықтары, кемшіліктері және трендтері
Жеке деректер мазмұнындағы сайлау