Нұраим Жекшенова

Нұраим Жекшенова

4 мақалалар Facebook Вебсайт
Maqsut Narikbayev University заң магистрі
«Қара айна»: кибербуллинг, бақылау және өлім технологиясы